Fakta

Fakta

Ren mun+rena tänder+ren tandborste

=total munhygien

Bättre allmänhälsa med bra munhälsa

Det är välkänt att munhälsan påverkar hälsan i hela kroppen. Det finns många studier i ämnet som bl. a. pekar på sambandet mellan bakterier i munnen och hjärt- och kärlsjukdomar.

Herpesvirus

Influensavirus 

E. coli bakterier

Stafylokocker

Nedbrytning av tänderna orsakas av bakterier som med lätthet överlever på en fuktig tandborste i upp till 48 timmar. Virus kan överleva många fler dagar under samma förutsättningar.

E. coli bakterien t ex finns i avföring och när man spolar på toaletten så bildas mikroskopiskt små vattendroppar uppblandat med detta som virvlar runt i badrummet och kan sätta sig på tandborstarna. E. coli bakterien är en mycket aggressiv bakterie som kan orsaka magbesvär och kräkningar.

Korskontaminering

Om man har flera tandborstar i en tandborstmugg så kan bakterier och virus överföras mellan de olika tandborstarna.

Bakterier och virus kan lätt överföras mellan tandborstar.

En ny tandborste blir "full" med bakterier på mellan 1 vecka till 4 veckor efter första användningen. Hur ofta byter du tandborste?

Bästa förutsättningar för bakterietillväxt: värme, fukt och mörker, m a o som i de flesta av våra badrum.

Artiklar, studier och tester

"Om man fått en antibiotikakur är det bra att byta tandborste tre till fyra dagar efter att man börjat kuren. Annars kan bakterierna överleva i tandborsten och smitta igen när kuren är avslutad"

Citat från Sjukvårdsupplysningens hemsida om Halsfluss.

"Din tandborste kan göra dig sjuk!

En läsare av Hemmets Veckotidning får sin fråga om just Halsfluss-problemet enligt ovan besvarad i Nr36 2014.

Klicka här för att läsa artikeln.

"Mycket talar för att det går att få bättre hjärt- kärlhälsa med hjälp av tandborste" "Bakterierna finns i munfloran och man behöver inte ha påfallande dåliga tänder eller tandkött för att ha dem."

Dagens Nyheter 12 oktober 2010. Forskaren Fredrik Bäckhed konstaterar att bakterier i munnen kan få allvarliga konsekvenser för hälsan.

"A Comparison of the Effectiveness of Toothbrush Sanitizing Methods, Ellen Dufresna and Bethany Hirst, Gustavus Adolphus Collage 5/11/05" (Klicka här för att läsa rapporten)

En amerikansk rapport som jämför hur effektiva olika metoder är för att få en god munhälsa, inklusive bl a Listerine och UV ljus behandling.

"The Effectiveness of a UV Toothbrush Sanitizing Device in Reducing the Number of Bacteria, Yeasts and Viruses on Toothbrushes" (Klicka för att läsa hela innehållet)

En bakteriologisk studie utförd av en amerikansk tillverkare av UV ljus rengörare för tandborstar.

"Ultraviolet Lightning During Orthopaedic Surgery and the Rate of Infection" (Klicka för att läsa artikeln)

En kort amerikansk artikel som beskriver hur man minskar antalet bakterier och därmed infektioner med UV ljus under operation av leder.

Test Utförd Med UV-Ljus X2002 (Klicka för att se hela testet)

Ett svenskt test av vattenrening med hjälp av UV ljus, utfört av det SWEDAC-ackrediterade labbet KM lab AB.

"Tandborsten kan göra dig sjuk" (Klicka för att läsa artikeln)

"Hade det handlat om livsmedel hade de klassats som otjänliga."

Expressen har låtit testa tandborstar som visats sig vara jämförbara med gamla disktrasor.

"..enligt experter har inflammerat tandkött, karies och allmänt dålig tandhygien kopplingar till hjärtsjukdomar.."

Artikel i Stockholm City där man också kommit fram till att man kan addera 6,4 år till sin livslängd om man sköter om sina tänder ordentligt!

"Bakterier i munnen kan göra dig hjärtsjuk" (Klicka här för att komma till artikeln)

Artikel publicerad i Medicinsk Access #4/5 2014 som beskriver riskerna med försämrad munhälsa då bakterierna där kan leta sig in i blodomloppet och orsaka allvariga hjärt- och kärlsjukdomar, som i värsta fall kan vara av livshotande karaktär. Där konstateras vidare att användandet av Clean Brush kan vara en del av lösningen.

Bakterier och virus elimineras

Följande är exempel på bakterier, svamp och virus som Clean Brush tar bort:

* Coli-bakterier

* Tuberkulos-bakterier

* Neisseria-bakterier

* Salmonella-bakterier

* Streptokock-bakterier

* Stafylokock-bakterier

* Penicillium-svamp

* Hepatit-virus

* Influensa-virus

* Polio-virus

* Herpes-virus

För en längre lista klicka här.

I listan står även hur mycket UV-C strålning respektive organism tål, och då kan du själv enkelt räkna ut hur snabbt olika mikroorganismer slås ut när de utsätts för UV ljus från Clean Brush.

De flesta bakterier och virus är extremt känsliga för det UV ljus som Clean Brush är kalibrerad till och slås ut totalt redan efter 10-30 sekunder!

Laboratorietester som gjorts med UV ljus under optimala förhållanden med nya och rena tandborstar har eliminerat 99,99% av alla mikroorganismer!

Då man använder Clean Brush under verkliga förhållanden, med en använd tandborste och enligt instruktionerna, elimineras cirka 99% av mikroorganismerna.

PRESS          KONTAKT          UVC logotyp