Fakta

Bättre allmänhälsa med bra munhälsa
Det är välkänt att munhälsan påverkar hälsan i hela kroppen. Det finns många studier i ämnet som bl. a. pekar på sambandet mellan bakterier i munnen och hjärt- och kärlsjukdomar.

Nedbrytning av tänderna orsakas av bakterier som med lätthet överlever på en fuktig tandborste i upp till 48 timmar. Virus kan överleva många fler dagar under samma förutsättningar.

E. coli bakterien t ex finns i avföring och när man spolar på toaletten så bildas mikroskopiskt små vattendroppar uppblandat med detta som virvlar runt i badrummet och kan sätta sig på tandborstarna. E. coli bakterien är en mycket aggressiv bakterie som kan orsaka magbesvär och kräkningar. 

Korskontaminering
Om man har flera tandborstar i en tandborstmugg så kan bakterier och virus överföras mellan de olika tandborstarna.

En ny tandborste blir “full” med bakterier på mellan 1 vecka till 4 veckor efter första användningen. Hur ofta byter du tandborste?

Bästa förutsättningar för bakterietillväxt: värme, fukt och mörker, m a o som i de flesta av våra badrum.

Artiklar, studier och tester

Se artikel i Tandhälsoförbundets tidning nr 3 2023 för mer information om varför munhygienen är så viktig och vad Clean Brush kan göra för dig!

“Om man fått en antibiotikakur är det bra att byta tandborste tre till fyra dagar efter att man börjat kuren. Annars kan bakterierna överleva i tandborsten och smitta igen när kuren är avslutad”

Citat från 1177, Vårdguidens hemsida om Halsfluss.

“Mycket talar för att det går att få bättre hjärt- kärlhälsa med hjälp av tandborste” “Bakterierna finns i munfloran och man behöver inte ha påfallande dåliga tänder eller tandkött för att ha dem.”

Dagens Nyheter 12 oktober 2010. Forskaren Fredrik Bäckhed konstaterar att bakterier i munnen kan få allvarliga konsekvenser för hälsan.

“The Effectiveness of a UV Toothbrush Sanitizing Device in Reducing the Number of Bacteria, Yeasts and Viruses on Toothbrushes” (Klicka för att läsa hela innehållet)

En bakteriologisk studie utförd av en amerikansk tillverkare av UV ljus rengörare för tandborstar.