lista

LISTAN

Här nedan är en lista över bakterier, svampar, virus m.m. med respektive UV dos angiven vid vilken den slås ut till 100%. Enheten är microWatt.

Clean Brush avger 250 microWatt per sekund, och då blir det mycket enkelt att räkna ut tiden det tar att slå ut mikroorganismen.

Ett exempel: Om man väljer den första bakterien i listan, Agrobacterium lumefaciens, så slås den ut till 100% efter en dos på 8500 μW.

Om man då dividerar 8500 med 250 så får man det till 34 sekunder, och det är den tiden det tar att utrota den totalt.

Clean Brush är aktiv i ca: 7minuter och därmed försvinner mer än 99% av samtliga mikroorganismer i listan nedan under förutsättning att Clean Brush

används enligt instruktionerna.

(Om man vill utrota 100% av allting nedan så kan man helt enkelt upprepa behandlingen flera gånger)

Bacteria 

Agrobacterium lumefaciens 5

Bacillus anthracis 1,4,5,7,9 (anthrax veg.)

Bacillus anthracis Spores (anthrax spores)*

Bacillus megatherium Sp. (veg) 4,5,9

Bacillus megatherium Sp. (spores) 4,9

Bacillus paratyphosus 4,9

Bacillus subtilis 3,4,5,6,9

Bacillus subtilis Spores 2,3,4,6,9

Clostridium tetani

Clostridium botulinum

Corynebacterium diphtheriae 1,4,5,7,8,9 

Dysentery bacilli 3,4,7,9 

Eberthella typhosa 1,4,9 

Escherichia coli 1,2,3,4,9 

Legionella bozemanii 5 

Legionella dumoffill 5 

Legionella gormanil 5 

Legionella micdadei 5 

Legionella longbeachae 5 

Legionella pneumophila (Legionnaire's Disease)

Leptospira canicola-Infectious Jaundice 1,9 

Leptospira interrogans 1,5,9 

Micrococcus candidus 4,9 

Micrococcus sphaeroides 1,4,6,9 

Mycobacterium tuberculosis 1,3,4,5,7,8,9 

Neisseria catarrhalis 1,4,5,9 

Phytomonas tumefaciens 1,4,9 

Proteus vulgaris 1,4,5,9 

Pseudomonas aeruginosa (Environ.Strain) 1,2,3,4,5,9

Pseudomonas aeruginosa (Lab. Strain) 5,7

Pseudomonas fluorescens 4,9

Rhodospirillum rubrum 5

Salmonella enteritidis 3,4,5,9

Salmonella paratyphi (Enteric Fever) 5,7

Salmonella Species 4,7,9

Salmonella typhimurium 4,5,9

Salmonella typhi (Typhoid Fever) 7

Salmonella

Sarcina lutea 1,4,5,6,9 

Serratia marcescens 1,4,6,9 

Shigella dysenteriae - Dysentery 1,5,7,9 

Shigella flexneri - Dysentery 5,7 

Shigella paradysenteriae 4,9 

Shigella sonnei 5 

Spirillum rubrum 1,4,6,9 

Staphylococcus albus 1,6,9 

Staphylococcus aureus 3,4,6,9 

Staphylococcus epidermidis 5,7 

Streptococcus faecaila 5,7,8 

Streptococcus hemolyticus 1,3,4,5,6,9 

Streptococcus lactis 1,3,4,5,6 

Streptococcus pyrogenes

Streptococcus salivarius

Streptococcus viridans 3,4,5,9 

Vibrio comma (Cholera) 3,7 

Vibrio cholerae 1,5,8,9 

Molds

Aspergillus amstelodami

Aspergillus flavus 1,4,5,6,9 

Aspergillus glaucus 4,5,6,9 

Aspergillus niger (breed mold) 2,3,4,5,6,9 

Mucor mucedo

Mucor racemosus (A & B) 1,3,4,6,9 

Oospora lactis 1,3,4,6,9 

Penicillium chrysogenum

Penicillium digitatum 4,5,6,9 

Penicillium expansum 1,4,5,6,9 

Penicillium roqueforti 1,2,3,4,5,6 

Rhizopus nigricans (cheese mold) 3,4,5,6,9 

Protozoa

Chlorella vulgaris (algae) 1,2,3,4,5,9 

Blue-green Algae 

E. hystolytica

Giardia lamblia (cysts) 3 

Nematode Eggs 6 

Paramecium 1,2,3,4,5,6,9 

Virus

Adeno Virus Type III 3 

Bacteriophage 1,3,4,5,6,9 

Coxsackie 

Infectious Hepatitis 1,5,7,9

Influenza 1,2,3,4,5,7,9 

Rotavirus 5 

Tobacco Mosaic 2,4,5,6,9 

Yeasts

Baker's Yeast 1,3,4,5,6,7,9 

Brewer's Yeast 1,2,3,4,5,6,9 

Common Yeast Cake 1,4,5,6,9 

Saccharomyces cerevisiae 4,6,9 

Saccharomyces ellipsoideus 4,5,6,9 

Saccharomyces sp. 2,3,4,5,6,9

UV Dose (µW)

8,500

46,200

2,500

5,200

8,700

6,100

11,000

22,000

23,100

11,200

6,500

4,200

4,100

6,600

3,500

5,500

4,900

3,100

2,900

12,300

6,000

6,000

12,300

15,400

8,500

10,000

8,500

6,600

10,500

3,900

6,200

6,600

6,100

7,600

15,200

15,200

7,000

10,500

26,400

6,160

3,400

3,400

7,000

4,200

5,720

6,160

5,800

10,000

5,500

6,600

8,800

4,200

4,200

3,800

UV Dose (µW)

6,500

6,500

77,000

99,000

88,000

330,000

77,000

35,200

56,000

11,000

22,000

26,400

88,000

220,000

UV Dose (µW)

22,000

420,000

84,000

100,000

40,000

200,000

UV Dose (µW)

4,500

6,600

6,300

8,000

6,600

24,000

440,000

UV Dose (µW)

8,800

6,600

13,200

13,200

13,200

17,600