UV-ljus

Om UV ljus

UV ljus -

 rengöring utan kemikalier!

Olika typer av ljus

Bilden nedan visar ljusets olika spektra från korta våglängder till långa. Längst till vänster i bilden hamnar då röntgenstrålar, sedan kommer ultraviolett ljus följt av det färger som människans ögon kan uppfatta och slutligen längst till höger det infraröda ljuset.

Av solljusets totala mängd av strålar som når jordytan består 43.9% av det infraröda ljuset, 51,8% av det för männinskan synliga ljusspektrat, 3,9% av UV-B ljus och 0,4% av UV-A ljus. UV-C ljusets andel är enbart i bråkdelar av en procent.

Olika typer av strålning och ljus i våglängdsordning.

UV-A ljus eller "svart" ljus används bland annat i diskotek för den effekt det ger när det träffar vita ytor och speciell fluorescerande färg. Det används även till att belysa sedlar och kreditkort för att se de "osynliga" säkerhetssymbolerna.

UV-B ljus finns i solarier och gör att vi blir solbrända.

Det som är intressant för vår del är dock UV-C ljuset, eftersom det är detta ljus som vid 254nm våglängd (1 nanometer är 0,000000001 meter) tar kål på mikroorganismer.

UV-C ljus är bakteriedödande eftersom det oskadliggör bakteriers, virus och andra patologiska ämnens DNA, och därmed förstör deras förmåga att orsaka sjukdomar. UV-C ljus orsakar skador på nukleinsyran hos mikroorganismer genom att bilda band mellan vissa närliggande DNA baser. Formationen av dessa band förhindrar DNA från att replicera sig.

Kort sammanfattat: organismen kan inte föröka sig och dör ut.

PRESS          KONTAKT          UVC logotyp