UVC märkning

UVC märkning

UVC innebär trygghet

En produkt märkt med

 logotypen innebär bl. a. följande:

Kvalitetsmärkning

* Att det är en kvalitetsprodukt med höga krav på utförande och funktionalitet.

* Att den avger UVC ljus med den exakta våglängden 253,7nm vilket är ljust

  den våglängd som krävs för att slå ut bakterier och virus.

* Att den är CE godkänd och därmed en garanti för att tillverkaren följer de

  grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som finns i EG-direktiven.

* Att den är RoHS märkt. Detta garanterar att produkten inte innehåller, eller

  har en mycket begränsad mängd av, farliga kemikalier som till exempel

  kvicksilver, kadmium och krom.

* Att tillverkaren har en s k "Code of conduct" som innebär att inga

  barnarbetare används och att man har avtalsenliga löner och arbetstider

  inom hela företaget.

Utöver ovanstående är produkten även testad av det oberoende testinstitutet Bureau Veritas.

All information om produkten, såsom förpackning och manual är skrivna på svenska. Den har även noggrant kvalitetskontrollerats och testats av vanliga konsumenter i Sverige.

logotypen är varumärkesskyddad hos Patent- och Registreringsverket.

PRESS          KONTAKT          UVC logotyp